Velika nagradna igra
 • Crne bajkerske naočare + maska za lice 1
 • Crne bajkerske naočare + maska za lice 2
 • Crne bajkerske naočare + maska za lice 3

Crne bajkerske naočare + maska za lice

30 dana za vraćanje novca Besplatna poštarina Plaćanje pouzećem

Dostupnost: Na skladištu

Dostava po pravilu oko 10-40 dana od dana otpreme

Garancija povrata novca
Ukoliko roba nije otpremljena do 30 dana
Ukoliko transport traje više od 90 dana

Kod proizvoda: 2947

Cijena: 240,89 kn
verified_by_customers verified_by_customers
verified_by_customers verified_by_customers

Opis proizvoda

Detalji

Crne bajkerske naočare sa UV filterom zaštitiće vaše lice dok vozite motocikl.

Karakteristike:

 • Materijal: tkanina i plastika
 • Boja: crna
 • Staklo: svetlo braon
 • Podesivi gumeni kaiš
 • UV filter

Recenzije

Za sada nismo dobili dovoljno ocjena za proizvod. Napišite recenziju za sve proizvode

Napišite sopstvenu receziju

Pišete recenziju za: Crne bajkerske naočare + maska za lice

Diskusija o proizvodu

Diskusija o proizvodu

Za sada nemamo nijedan komentar ili upit u vezi ovog proizvoda, budite prvi!

Pošaljite nam svoj upit ili komentar u vezi proizvoda:
Prodavac

Prodavac

Hangzhou Hisir Network & Technology Co., Ltd.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja


 • 1. UVODNE ODREDBE
 • 1.1 Pojmovi
  1. - adresa za vraćanje robe - mjesto za slanje robe u slučaju odstupanja od ugovora, pYrema općim uvjetima korištenja navedenih u virtuelnom prostoru dobavljača;
  2. - elektronska adresa kupca - adresa elektronske pošte kupca navedena na njegovom korisničkom računu virtuelna galerije www.shipgratis.hr ili u narudžbi;
  3. - elektronska adresa prodavca - vitrtuelni prostor prodavca za elektronsku poštu, preko korisničke podrške;
  4. - elektronska adresa za žalbe - info@shipgratis.hr;
  5. - Opći uvjeti ili OU - Ovi Opći uvjeti korištenja izdate i odobrene od strane prodavca;
  6. - GDPR - Uredba Evropskog parlamenta i Saveta 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obrađivanjem podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju ovih podataka i o poništenju smernice 95/46/ES (opća uredba o zaštiti podataka o ličnosti);
  7. - korisnička podrška - mjesto za elektronsku komunikaciju između prodavca i kupca koji pruža virtuelna galerija www.shipgratis.hr na osnovu uvjeta Tržnice od strane prodavca;
  8. - kupoprodajni ugovor - Kupoprodajni ugovor zaključen između prodavca i kupca na osnovu ovih uvjeta korištenja, eventualno ostalih dokumenata koji će biti ugovoreni među njima;
  9. - kupac - fizičko lice koje zaključava kupoprodajni ugovor sa prodavcem;
  10. - mjesto za primjenu prava na reklamaciju i povrat robe - ovo mjesto je adresa određena od strane BohemiaPost.com reklamacionog asistenta prodavca. Adresa: ZIRAFO, s.r.o., Řepná 23, Plzeň, 321 00 Češka Republika;
  11. - Građanski zakonik - zakona br. 89/2012 Sb. Češke Republike
  12. - narudžba - popunjen formular za narudžbu sa svim obaveznim poljima;
  13. - prodavac - Hisir store, Sheng'ao Lingyu, No. 83, Jinbao Street, Jianggan District Room 703, , 001, Hangzhou, Zhejiang, CN;
  14. - tekući račun određen od strane prodavca - tekući račun koji je navedene u virtuelnom prostoru prodavca kao račun namijenjen za uplatu;
  15. - virtuelni prostor prodavca - prostor kojim na osnovu uvjeta Tržnice prodavac raspolaže na virtuelnoj galeriji www.shipgratis.hr
 • 1.2 uvjeti korištenja se ne odnose na situacije kada je lice koje želi kupiti robu od prodavca pravno lice ili lice koje poručuje robu u okviru svoje poduzetničke djelatnosti.
 • 1.3 Odredbe odvojene od općih uvjeta korištenja je moguće zakljuciti u kupoprodajnom ugovoru. Odvojeni dogovor u kupoprodajnom ugovoru ima prednost pred odredbama općih uvjeta korištenja.
 • 1.4 Odredbe općih uvjeta korištenja predstavljaju sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Opći uvjeti su sastavljeni na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor se sastavlja na hrvatskom jeziku.
 • 1.5 Prodavac može mijenjati opće uvjete korištenja i dopunjavati ih. Ova odredba ne utiče na prava i obaveze nastale za vrijeme važenja prethodnih verzija uvjeta korištenja.

 • 2. KUPOPRODAJNI UGOVOR
 • 2.1 Svaki vid prezentacije robe na virtuelnom prostoru prodavca je informativne prirode i prodavac nije dužan zaključiti kupoprodajni ugovor u smislu ove robe. Odredba § 1732 stav 2 građanskog zakonika Češke Republike se neće primijeniti.
 • 2.2 Virtuelni prostor prodavca sadrži informacije o robi i to uključujući cijene pojedinih proizvoda. Cijene robe važe, dok su prikazane na virtuelnom prostoru prodavca. Ovom odredbom nije ograničena mogućnost prodavca da zkaljuči ugovor uz individualno dogovorene uvjete.
 • 2.3 Kupac popunjava formular za narudžbu na virtuelnom prostoru prodavca. Formular za narudžbu, prije svega, sadrži informacije o:
  1. - poručenoj robi (poručenu robu kupac stavlja u elektronsku košaricu za kupovinu koja je sastavni dio virtuelnog prostora prodavca);
  2. - način plaćanja kupovne cijene robe;
  3. - željeni način dostave poručene robe.
 • 2.4 Prodavac ima pravo da u formularu za narudžbu traži od kupca i pruži kupcu ostale informacije potrebne za ispunjavanje obaveza koje mu proističu iz važećih pravnih propisa i zaključenog ugovornog odnosa.
 • 2.5 Prije slanja narudžbe prodavcu, kupcu je omogućeno da proveri i promijeni svoje podatke koje je uneo u narudžbu. Kupac narudžbu šalje prodavcu klikom na dugme “Nastaviti”. Nakon tog trenutka, podaci koje je kupac uneo se smatraju ispravnim. Prodavac će nakon primanja narudžbe, bez odlaganja potvrditi da je primio narudžbu i to slanjem e-maila na elektronsku adresu kupca.
 • 2.6 Prodavac je uvek ovlašćen, u zavisnosti od karaktera narudžbe (količina robe, visina cijene) da zahtjeva od kupca dodatnu potvrdu narudžbe.
 • 2.7 Ugovorni odnos među prodavcem i kupcem nastaje kada prodavac dostavi potvrdu o izvršenoj narudžbi na elektronsku adresu kupca.
 • 2.8 Kupac je suglasan sa korištenjem komunikacionih sredstava na daljinu prilikom zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koji su mu nastali prilikom korištenja komunikativnih sredstava na daljinu, u okviru zaključivanja ugovora (troškovi za internet, telefonske razgovore), kupac izmiruje sam.

 • 3. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA
 • 3.1 Cijenu robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može platiti prodavcu na sljedeće načine:
  1. - u gotovini, pouzećem na mjestu koje kupac navede u narudžbi;
  2. - bezgotovinski, uplatom na račun koji je naveo prodavac;
  3. - bezgotovinski platnom karticom.
 • 3.2 Prodavac ima pravo nudi samo neke od navedenih načina plaćanja. U slučaju da neka metoda plaćanja iziskuje dodatne troškove, kupac će, prilikom izbora načina plaćanja, biti obavešten o visini iznosa dodatnih troškova.
 • 3.3 Prodavac ne traži od kupca kauciju ni nikakvu sličnu uplatu. Ovim pravilom se ne utiče na odredbu uvjeta korištenja, u smislu obaveze uplaćivanja kupovne cijene robe unapred.
 • 3.4 Proces plaćanja funkcioniše na osnovu uvjeta depozita. Ako se kupac ne slaže sa uvjetima depozita, kupoprodajni ugovor neće biti zaključen.
 • 3.5 U slučaju plaćanja pouzećem, kupovna cijena se plaća prilikom preuzimanja robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupovna cijena se mora platiti 25 dana od zaključenja ugovora.
 • 3.6 U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupovnu cenu robe, unoseći pri tome sve potrebne podatke iz narudžbe u uplatu (broj narudžbe itd). U slučaju bezgotovinske uplate, uplata se smatra za izvršenu onog trenutka, kada novac u iznosu kupovne cijene legne na račun koji je naveo prodavac.
 • 3.7 Uplata koja ne sadrži sve obavezne podatke, prema tački 3.6 se ne smatra izvršenom, osim ako Prodavac ne odluči drugačije.
 • 3.8 Prodavac je ovlašćen da traži uplatu pune kupovne cijene još prije slanja robe kupcu. Odredba § 2119 stav 1 građanskog zakonika Češke Republike se ne primijenjuje.
 • 3.9 U slučaju plaćanja pouzećem, prilikom preuzimanja robe, kupcu će zajedno sa robom biti uručena i faktura, nakon plaćanja pouzeća.
 • 3.10 U slučaju da kupac ne preuzme robu, ova roba će biti vraćena prodavcu a kupac ima obavezu da plati kompenzaciju naknade za pouzeće, s obzirom na to da nepreuzmianjem robe, kupac krši zaključeni kupoprodajni ugovor. Ako kupac ne preuzme robu, rok za odstupanje od ugovora, prema 4. članu ovih općih uvjeta korištenja, se ne računa.

 • 4. ODSTUPANJE OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA
 • 4.1 Ukoliko nije u pitanju situacija navedena u članu 4.2 uvjeta korištenja ili druga situacija kada od kupoprodajnog ugovora nije moguće odstupiti, kupac, u skladu sa odredbom § 1829 stav 1 građanskog zakonika Češke Republike, ima pravo da odstupi od ugovora i to do trideset (30) dana od preuzimanja robe, uz uvjet da ako je predmet kupoprodajnog ugovora nekoliko vrsta robe ili nekoliko delova, ovaj rok počinje od dana preuzimanja posljednje dostave robe.
 • 4.2 Kupac je svestan da prema odredbi § 1837 Građanskog zakonika nije moguće odstupiti od kupoprodajnog ugovora o dostavi robe u zatvorenom pakovanju koje je korisnik izvadio iz pakovanja i to iz higijenskih razloga.
 • 4.3 Odstupanje od kupoprodajnog ugovora mora biti poslato prodavcu u roku prema članu 4.1 općih uvjeta. Za odstupanje od ugovora kupac može iskoristiti formular koji pruža prodavac. Odstupanje od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati na adresu elektronske pošte prodavca, preko korisničke podrške.

 • Obavijest o odstupanju od kupoprodajnog ugovora Pošiljatelj: (ime i prezime, adresa, eventualno e-mail, tel. broj): Obavijest o odstupanju od kupoprodajnog ugovora Dana ………….. sam sa Vama zaključio kupoprodajni ugovor ……………………………………………………………………………………………………… Koristim mogućnost datu ovim uvjetima korištenja i odstupam od kupoprodajnog ugovora. U ……… dana ………      Prilog: Dokaz o kupnji
 • 4.4 U slučaju odstupanja od kupoprodajnog ugovora, kupovni ugovor se od početka poništava. Roba mora biti vraćena prodavcu do 14 dana od dostavljanja odstupanja od kupoprodajnog ugovora prodavcu. Ako kupac odstupi od ugovora, snosi troškove spojene sa vraćanjem robe prodavcu i u slučaju kada roba, zbog svoje prirode, ne može biti vraćena poštom.
 • 4.5 U slučaju odstupanja od kupoprodajnog ugovora, kupac će dostaviti robu na adresu za vraćanje robe ili na mjesto koje dogovore kupac i prodavac. Ovo mjesto je adresa određena od strane BohemiaPost.com, reklamacionog asistenta prodavca.
 • 4.6 U slučaju odstupanja od ugovora, prodavac će vratiti novčana sredstva primljena od kupca do četrnaest (14) dana od odstupanja od kupoprodajnog ugovora i to na isti način na koji ih je prodavac od kupca primio. Prodavac je takođe ovlašćen da izvrši kompenzaciju kupcu na drugi način, ako kupac sa time bude suglasan i ako kupac zbog toga neće imati dodatne troškove. Ako kupac odstupi od kupoprodajnog ugovora, prodavac nije dužan da vrati primljeni novac kupcu prije nego što mu kupac vrati robu ili prije nego što dokaže da robu nije primio.
 • 4.7 Prodavac je ovlašćen jednostrano uračunati pravo na naplatu štete nastale na vraćenoj robi, u slučaju da kupac traži povrat kupovne cijene za istu (oštećenu) robu.
 • 4.8 U situacijama gde kupac, u skladu sa odredbom § 1829 stav 1 Građanskog zakonika Češke Republike, ima pravo na odstupanje od ugovora, prodavac je takođe ovlašćen da bilo kada odstupi od ugovora i to do trenutka preuzimanja robe od strane kupca. U tom slučaju, prodavac kupcu vraća kupovneu cenu bez odlaganja i to bezgotovinski, na tekući račun naveden od strane kupca.
 • 4.9 Kupac ima mogućnost poništavanja narudžbe pomoću korisničke podrške do trenutka nastanka troškova vezanih za obradu narudžbe. O ovom će korisnik biti individualno obavešten.

 • 5. PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE
 • 5.1 Prodavac je dužan dostaviti robu na mjesto navedeno u narudžbi kupca, kupac je dužan preuzeti robu prilikom dostave, na adresi koju je naveo u narudžbi.
 • 5.2 Uobičajeni rok za dostavu je individualno naveden kod svakog proizvoda. Rok za dostavu ima dva dela, rok za obavljanje narudžbe i rok za dostavu. Ovaj rok počinje da teče primanjem narudžbe ili njenim plaćanjem u slučaju plaćanj unapred. Najkasniji termin za dostavu robe je 120 dana. Uobičajeni rok za obradu narudžbe je 7 dana, najviše pak 30 dana. Uobičajeni rok dostave je 10-40 dana, najkasnije pak 90 dana. U slučaju da prodavac pretpostavlja da neće ispoštovati rokove za dostavu, ima pravo na odstupanje od ugovora.
 • 5.3 Prodavac zadržava pravo da u slučaju privrijemene nemogućnosti dostave iz nepredvidivih razloga ili tzv. više sile koja je nastala bez njegove krivice, produži rok dostave u zavisnosti od ovih razloga. Za nepredvidiv razlog ili višu silu se smatra prije svega ustanak, nemiri, ekstremni vrijemenski uvjeti, karantin i sl.
 • 5.4 U slučaju da je zbog greške kupca potrebno ponoviti dostavu robe, kupac je dužan platiti troškove vezane za ponovnu dostavu robe.
 • 5.5 U situacijama kada prodavac koristi uslugu prijevoznika BohemiaPost ovlašćuje pružaoca ove usluge (ZIRAFO, s.r.o., matični broj: 06295029, sa sedištem Sokolovská 1127/118 Plzeň - Bolevec 323 00, Czech Republic) za sljedeće djelatnosti: - kupac ovlašćuje prijevoznika BohemiaPost da u njegovo ima preuzima pošiljku od primarnog prijevoznika na adresi svog logističkog centra i da poduzme mere u cilju konačne dostave pošiljke, uz izvršavanje ostalih dužnosti koje iziskuje praksa. Ovo ovlašćenje se tiče i situacije kada je poslata roba već u vlasništvu kupca a on je ne preuzme; - kupac dalje ovlašćuje prijevoznika BohemiaPost da u njegovo ime izvršava djelatnosti u carinskom postupku sa ciljem da pošiljka prođe carinski postupak i da mu bude dostavljena. U pitanju je prije svega zastupanje u vođenju carinskog postupka, plaćanju carinskog duga, eventualno drugih naknada vezanih za carinski postupak.
 • 5.6 Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti je li pakovanje oštećeno i da u slučaju bilo kakvih nedostataka o ovome odmah obavijesti prijevoznika. U slučaju pronalaženja nepravilnosti na pakovanju uzrokovanom neovlašćenim otvaranjem pošiljke, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.
 • 5.7 Ostala prava i obaveze strana prilikom prijevoza robe mogu biti uređena eventualnim, posebnim uvjetima dostave od strane prodavca.

 • 6. PRAVO NA REKLAMACIJU
 • 6.1 Prava i obaveze ugovornih strana, u smislu reklamacije, se uređuju odgovarajućim općim obaveznim pravnim propisima (prije svega odredbama § 1914 pa sve do 1925, § 2099 pa sve do 2117 i § 2161 pa sve do 2174 Građanskog zakonika Češke Republike i zakonom br. 634/1992 Sb., o zaštiti potrošača Češke Republike).
 • 6.2 Prodavac garantuje kupcu da prilikom preuzimanja nema oštećenja/greške na robi. Prodavac je odgovoran da roba, kada je kupac preuzme:
  1. - ima karakteristike oko kojih su se strane dogovorile ili ima one karakteristike koje je proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe;
  2. - jeste pogodna za svrhu koju je prodavac naveo ili u koju se vrsta ove robi obično koristi;
  3. - odgovara kvalitetima ili dizajnu, ako su kvalitet ili dizajn određeni prema ugovorenom uzorku ili primeru;
  4. - jeste u odgovarajućoj količini, meri ili težini;
  5. - odgovara potrebama pravnih propisa.
 • 6.3 Ako se pojavi oštećenje/greška u roku od šest mjeseci od preuzimanja, smatra se da je roba imala nedostatak već prilikom preuzimanja.
 • 6.4 Prodavac ima obaveze u smislu reklamacije robe, minimalno u takvom obimu u kojem traju obaveze proizvođača u smislu reklamacije. Kupac je ovlašćen primijeniti pravo na reklamaciju kod potrošne robe kod koje se pojavio nedostatak do 24 mjeseca od preuzimanja. Ako je na prodatoj robi, na njegovom pakovanju, u uputstvima ili u reklami u skladu sa drugim pravnim propisima naveden rok do kojeg roba može da se korsiti, upotrebiće se odredba o garanciji za kvalitet. Garancija za kvalitet obavezuje prodavca da će roba tokom celog perioda biti upotrebljiva u uobičajene svrhe ili da će sačuvati uobičajene karakteristike. Prodavač i kupac na ovaj način, u smislu odredbe § 2168 Građanskog zakonika Češke Republike, sklapaju dogovor da će kod prodajne robe koja je označena statusom obnovljena, korištena ili rabljena, rok za reklamaciju biti skraćen na polovoicu zakosnog roka, dakle na 12 mjeseci.
 • 6.5 Pravo na reklamaciju robe se primenjuje na mjestu koje je prodavac odredio kao mjesto za primenu prava reklamacije.
 • 6.6 Prodavac je dužan da kupcu izda povrdu o tome kada je kupac primenio pravo, šta je sadržaj reklamacije i koji način izvršenja reklamacije kupac traži, dalje potvrdu o datumu i načinu izvršenja reklamacije, eventualno obrazloženje odbijanj reklamacije. Ove potvrde se šalju elektronski, putem korisničke podrške, na elektronsku adresu kupca.
 • 6.7 Kupac će, prilikom obaveštenja o nedostatku na proizvodu ili odmah nakon obaveštenja, prodavca informisati koji način izvršenja reklamacije želi. Izabrani način reklamiranja nije moguće izmeniti bez odobrenja prodavca. Ovo ne važi ako je kupac izabrao popravku greške za koju će se dokazati da je nepopravljiva ili ako troškovi popravke nadmaše vrednost robe.
 • 6.8 Ako roba nema karakteristike navedene u članu 6.2 uvjeta korištenja, kupac može potreažiti i dostavu nove robe, bez nedostataka, ako to, s obzirom na prirodu nedostatka, nije neprimereno, ali ako se nedostatak tiče samo dela robe, kupac može tražit isamo zamenu dela. Ako to nije moguće, kupac može odstupiti od ugovora. Ako je to pak, s obzirom na prirodu nedostatka neprimereno, prije svega ako je moguće nedostatak ukloniti bez odlaganja, kupac ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka. Kupac ima pravo na slanje nove robe ili zameno sastavnog dela robe i u slučaju popravljive greške, ako robu ne može normalno koristiti zbog ponovnog pojavljivanja greške nakon popravke ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju, kupac ima pravo na odstupanje od ugovora. Ako kupac ne odstupi od ugovora ili ne primeni pravo na dostavljanje nove robe bez nedostataka, na zamenu dela robe ili na popravku robe a može tražiti i odgovarajući popust. Kupac ima pravo na odgovarajući popust i u slučaju da mu prodavac ne može dostaviti novu robu bez nedostataka, ako ne može zameniti njegove delove ili popraviti robu, kao i u slučaju da prodavac ne dogovori popravku u primerenom roku ili ako dogovorene popravke prodavcu stvore značajne komplikacije.
 • 6.9 Ko ima pravo po § 1923 Građanskog zakonika Češke Republike, ima pravo i na naknadu za troškove utrošene prilikom primene ovog prava. Ako se pravo na naknadu ne primijeni do jednog mjeseca od isteka roka u okviru kojeg treba prijaviti nedostatak, sud pravo neće priznati, ako prodavac izjavi da pravo na naknadu nije primijenjeno na vrijeme.

 • 7. OSTALA PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
 • 7.1 Kupac postaje vlasnik robe plaćanjem pune kupovne cijene robe.
 • 7.2 Prodavac nije obavezan nikakvim kodeksima ponašanja prema kupcu u smislu odredbe § 1826, stav 1, slovo e) Građanskog zakonika Češke Republike.
 • 7.3 Prodavac obezbeđuje rešavanje žalbi potrošača putem korisničke podrške. Informacije o rešavanju žalbi kupca prodavac šalje na elektronsku adresu kupca.
 • 7.4 Za vansudsko rešenje sporova iz kupoprodajnog ugovora nadležna je Češka tržišna inspekcija sa sedištem u Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, matični broj: 000 20 869, internet adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma za rešavanje sporova on-line se nalazi na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr .
 • 7.5 Evropski potrošački centar Češke Republike, sa sedištem u Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktno mjesto, prema Uredbi Evropskog parlamenta i Saveta (EU) br. 524/2013 od dana 21.05.2013 o rešavanju potrošačkih sporova on-line i o izmeni uredbi (ES) br. 2006/2004 i smernici 2009/22/ES (uredba o rešavanju potrošačkih sporova on-line).
 • 7.6 Nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti izvršava Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti Češke Republike. Češka tržišna inspekcija izvršava, između ostalog, nadzor nad poštovanjem zakona br. 634/1992 Sb., o zaštiti potrošača Češke Republike.
 • 7.7 Prodavač poštuje i štiti prava kupca-potrošača. Kupac ima mogućnost kontaktiranja nadležnih državnih organa.

 • 8. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
 • 8.1 Uređivač podataka o ličnosti, prema čl. 4, tačka 7 uredbe GDRP, je prodavac.
 • 8.2 Pod terminom osobni podaci se podrazumevaju sve informacije o identifikovanom ili neidentifikovanom fizičkom licu; identifikovana osoba je fizička osoba kou je moguće direktno ili indirektno identificirati, prije svega pomoću određenog identifikatora kao npr. ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na osnovu jednog ili više specijalnih elemenata fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta ovog fizičke osobe.
 • 8.3 Prodavac nije imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka.
 • 8.4 Prodavac obrađuje lične podatke koje mu je kupac pružio ili lične podatke koje je dobio na osnovu popunjavanja narudžbe.
 • 8.5 Prodavac obrađuje identifikacione i kontaktne podatke kupca i podatke neophodne za ispunjavanje ugovora.
 • 8.6 Zakonski razlog obrađivanja podatka o ličnosti jeste:
  1. - ispunjavanje kupoprodajnog ugovora prema čl. 6, stav 1, slovo b) GDPR-a;
  2. - opravdani interes prodavca za pružanje direktnog marketinga (prije svega za slanje novosti), prema čl. 6, stav 1, slovo f) GDPR-a.
 • 8.7 Svrha obrade podataka o ličnosti je:
  1. - izvšravanje narudžbe i ispunjvanje prava i obaveza koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora; prilikom registracije uvek je potrebno uneti lične podatke koji su neophodni za dalje korištenje usluga i za zaključivanje i ispunjenja kupoprodajnog ugovora. Bez pružanja podataka o ličnosti nije moguće zaključiti kupoprodajni ugovor;
  2. - slanje prodajnih akcija i ispunjavanje ostalih marketinških aktivnosti.
 • 8.8 U skladu sa čl. 22 GDPR, korisnik daje svoju suglasnost sa obradom podataka ako se registruje na virtuelnoj galeriji ShipGratis.
 • 8.9 Prodavac čuva podatke o ličnosti:
  1. - do roka neophodnog za ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora (do 15 godina od okončanja ugovornog odnosa);
  2. - do trenutka poništenja suglasnosti za obradu podataka o ličnosti u svrhe marketinga, maksimalno 5 godina, u slučaju da su podaci obrađeni na osnovu suglasnosti.
 • 8.10 Nakon isteka roka čuvanja podataka o ličnosti, prodavac će obrisati podatke o ličnosti.
 • 8.11 Primaoci podataka o ličnosti (poddobavljači prodavca) su subjekti:
  1. - koji učestvuju u dostavi robe / usluga / realizaciji uplata na osnovu kupoprodajnog ugovora;
  2. - koji osiguravaju usluge virtuelnog prostora;
  3. - koji obezbeđuju marketinške usluge.
 • 8.12 Prodavac može predati podatke o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji
 • 8.13 U skladu sa uvjetima utvrđenim u GDPR, korisnik ima pravo:
  • - pravo na pristup svojim osobnim podacima prema čl. 15 GDPR;
  • - pravo na korekciju osobnih podataka prema čl. 16 GDPR, eventualno ograničeno uređivanje istih prema čl. 18 GDPR;
  • - pravo na brisanje osobnih podataka prema čl. 17 GDPR;
  • - pravo na prigovor protiv obrade podataka prema čl. 21 GDPR;
  • - pravo na prenosivost podataka prema čl. 10 GDPR;
  • - pravo na poništenje suglasnosti sa obradom osobnih podataka i to elektronski putem korisničkog servisa.
 • 8.14 Dalje korisnik ima pravo da podnese tužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti u slučaju da posumnja da je njegovo pravo na zaštitu podataka o ličnosti narušeno.
 • 8.15 Prodavac izjavljuje da je iskoristio sve tehničke i organizacione mere u cilju zaštite osobnih podataka.
 • 8.16 Prodavac izjavljuje da pristup osobnim podacima imaju samo lica kojima je on poverio pristup.
 • 8.17 Slanjem registracionog formulara, korisnik potvrđuje da je upoznat sa uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u potpunosti prihvata.
 • 8.18 Korisnik se slaže sa ovim uvjetima zaštite podataka o ličnosti i izjavljuje da je upoznat sa njima i da ih u potpunosti prihvata zaključivanjem kupoprodajnog ugovora, učešćem u nagradnoj igri, prijavljivanjem na novosti (newsletter), pisanjem članka u diskusijama, korištenjem korisničkog servisa, popunjavanjem email adrese, čak i ako ne dovrši narudžbu, prijavljivanjem na obaveštenja u pretraživaču itd.
 • 8.19 Prodavac ima pravo da izmeni ove uvjete. Korisnik će biti obavešten o novoj verziji uvjeta.

 • 9. DOSTAVLJANJE INFORMACIJA
 • 9.1 Kupcu informacije mogu biti dostavljanje na elektronsku poštu.

 • 10. ZAVRŠNE ODREDBE
 • 10.1 Ako odnos utemeljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni element, strane se slažu da se odnos uređuje pravom Češke Republike. Izborom prava, nastavno na prethodnu rečenicu, korisnik nije lišen zaštite koju mu pružaju odredbe pravnog poretka koji je nemoguće zanemariti i koja bi se u slučaju nepojstojanja izbora prava upotrebila u skladu sa odredbama čl. 6 stav 1 Odluke Evropskog parlamenta i Saveta (ES) br. 593/2008 donete dana 17.06.2008 o pravu ugovorni odnosa (Rim I).
 • 10.2 Ako su neke odredbe Uvjeta korištenja nevažeće ili ako postanu nevažeće, na njihovo mjesto dolaze odredbe čiji smisao je, što je moguće više, bliži nevažećim odredbama. Gubljenje važnosti jedne odredbe nema uticaj na važnost ostalih odredbi.
 • 10.3 Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete korištenja, je arhiviran od strane prodavca u elektronskoj formi. Arhivi nisu pristupni.
 • 10.4 Prilog uvjeta korištenja se sastoji od formulara za odstupanje od kupoprodajnog ugovora. Ovaj formular je bio sastavljen po šablonu objavljenog od strane Češke tržišne inspekcije. Korisnik može iskoristiti i ostale forme obaveštavanja, uz pretpostavku da će iste sadržati informacije neophodne za rešavanje problema. Obavještenje se šalje u elektronskoj formi na adresu elektronske pošte korisničke podrške.
 • 10.5 Kontaktni podaci prodavca su navedeni u gore definisanom terminu Prodavac, na početku ovih uvjeta korištenja.

Pravilnik za reklamacije

Pravilnik za reklamacije

 • 1. Opće odredbe
 • 1.1 Ovaj Pravilnik se izdaje u skladu sa zakonom Češke Republike br. 89/2012 Sb., i kasnije donetih propisa (građanski zakonik) i zakona br. 634/1992 Sb., o zaštiti potrošača i kasnije donetih propisa.
 • 1.2 Pravilnik za reklamacije ne sastavni dio Uvjeta korištenja za prodavca i opisuje postupak izvršavanja reklamacije robe koja je predmet kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavca.
 • 1.3 Kupac je obavezan da se upozna sa Pravilnikom za reklamacije i Uvjetima korištenja pre sklapanj ugovora.
 • 1.4 Kupac je svestan da je potrebno da sarađuje sa Prodavcem u kontekstu rešavanja reklamacije, u protivnom, rokovi se adekvatno produžuju za vremenski period u kojem kupac nije pružio odgovarajuću saradnju.
 • 1.5 Zaključivanjem ugovora, kupac prihvata ovaj Pravilnik za reklamacije. Ovaj pravilnik ne krši prava Kupca koja proističu iz zakona.

 • 2. Uvjeti garancije
 • 2.1 Prilikom izbora robe je potrebno da se kupac upozna sa vrstom, varijantama, karakteristikama i ostalim informacijama o proizvodu.
 • 2.2 Kupac pre kupovine proizvoda mora uzeti u obzir svrhu uporabe, dizajn, materijalni sastav i način održavanja robe.
 • 2.3 Tijekom cijelog perioda korištenja kupljenih proizvoda, poterbno je da kupac posvijeti dovoljno pažnje osnovnim pravilima korištenja datog proizvoda. Posebno je potrebno uzeti u obzir sve faktore koji utiču na funkcionalnost i rok trajanja proizvoda, kao npr. prekomjerni intenzitet korištenja, korištenje u neodgovarajuće svrhe i sl.
 • 2.4 Neodgovarajući izbor proizvoda ili njegovo oštećenje uzrokovano korištenjem koje ne odgovara njegovoj prirodi, ne može biti razlog za reklamaciju. Takođe, oštećenje/greška, koja je nastala pogrešnom manipulacijom, ne može biti razlog za reklamaciju.
 • 2.5 Jedan od neophodnih uvjeta za očuvanje proizvoda u dobrom stanju je redovno održavanje.

 • 3. Uvjeti reklamacije
 • 3.1 Ako se kod kupljenog proizvoda, u okviru garantnog roka, pojavi oštećenje/greška, Kupac ima pravo da reklamira ovu grešku/oštećenje.
 • 3.2 Garancija se odnosi samo na fabričke greške, nedostatke/oštećenja materijala ili nekompletnost robe. Garancija se ne odnosi na habanje nastalo redovnim korištenjem. Reklamacija se ne odnosi na greške/oštećenja nastala neispravnim korištenjem ili neodgovornim održavanjem.
 • 3.3 Kupac mora javiti Prodavcu odmah čim primeti nedostatak, najkasnije pak 24 mjeseca od preuzimanja proizvoda
 • 3.4 Kupac u slučaju nedostatka koji se može otkloniti ima pravo na otklanjanje nedostatka, dodatnog slanja dela koji nedostaje ili na odgovarajući popust od prodajne cijene robe.
 • 3.5 U slučaju nedostatka koji se ne može otkloniti, Kupac ima pravo na odstupanje od ugovora ili na zahtev za odgovarajuće sniženje od prodajne cijene robe.
 • 3.6 Dalje nije moguće primjeniti pravo na reklamaciju ako je Kupac znao za nedostastak pre kupovine ili ako je zbog nedostatka Kupac već dobio popust. Prodavac ne odgovara za nedostatak koji proističe iz prirode proizvoda. Ukoliko je u pitanju nedostatak koji je moguće otkloniti, Kupac nema pravo na odstupanje od ugovora ili zamjenu robe.
 • 3.7 Reklamacija se smatra primijenjenom ako je reklamirani proizvod kompletan a reklamacija ne narušava opća načela higijene. Kupac je obavezan da predloži reklamiranu robu u čistom stanju i bez higijenskih nedostataka. Prodavac može odbiti poduzimanje reklamacije ako proizvod ne ispunjava gore navedena načela opće higijene.
 • 3.8 Reklamacija, uključujući, uklanjanje nedostatka, će biti izvršena bez odlaganja, najkasnije do 30 dana od dana preuzimanja robe.

 • 4. Postupak reklamacije
 • 4.1 Kupac zahtjeva reklamaciju od Prodavca.
 • 4.2 Kupac može primijeniti pravo na reklamaciju pomoću reklamacionog sistema prodavca koji možete pronaći OVDJE. (https://shipgratis.hr/helpdesk)
 • 4.3 Mjesto za primjenjivanje reklamacije je mesto koje je Prodavac namenio i označio u njegovim Uvjetima korištenja, kao mesto za primjenu prava reklamacije.
 • 4.4 Prodavac je obavezan da obavijesti Kupca o prihvatanju reklamacije najkasnije do 10 dana od dana primanja zahtjeva.

 • 5. Rokovi za primjenu reklamanje
 • 5.1 Pravo na reklamaciju mora biti primijenjeno u garantnom roku. Reklamacija se mora primujeniti bez odlaganja, odmah čim je nedostatak primjećen. Eventualno oduženje i dalje korištenje može uzrokovati pogoršanje oštećenja/greške, što može dovesti do odbijanja reklamacije. Garantni rok je 24 mjeseca i važi od dana preuzimanja robe.
 • 5.2 Ako je rezultat reklamacionog postupka zamjena reklamirane robe, garantni rok počinje od dana preuzimanja novog proizvoda. Prilikom zamjene dela proizvoda, novi garantni rok se računa samo za zamijenjeni dio.
 • 5.3 Garantni rok nije isto što i rok trajanja proizvoda, tj. rok tokom kojeg prilikom ispravnog korištenja i održavanja, proizvod može izdržati, s obzirom na svoje karakteristike, svrhu i intenzitet korištenja.

 • 6. Završne odredbe
 • 6.1 U slučaju da ovaj Pravilnik za reklamacije ne sadrži pravila ili informacije za uspješnu primjenu reklamacije, u ove svrhe će se upotrijebiti odredbe Uvjeta korištenja na temelju kojih je zaključen kupoprodajni ugovor o proizvodu koji je predmet reklamacije.
 • 6.2 Prodavac zadržava pravo da mijenja ovaj Pravilnik za reklamacije.