Velika nagradna igra

Prodavač LEVNO seli skladište, pošiljka će kasniti 4-5 dana. Hvala na razumijevanju.

Zaštita osobnih podataka i kolačići

 • Pojmovi
 • Pružalac usluge - Naranu Prague s.r.o. Matični broj: 04270452 sa sjedištem na Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Češka Republika
 • Korisnik - Fizička osoba koja sa Pružaocem usluge sklapa ugovor o uslugama prema Uvjetima korištenja - usluge virtuelne galerije

 • 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 • 1.1 Obrađivač osobnih podataka, prema čl. 4 tačka 7 GDPR-a je Pružalac usluge.
 • 1.2 Osobni podaci su sve informacije o identifikovanoj fizičkoj osobi; identifikovano fizička osoba je fizička osoba koju je moguće direktno ili indirektno identificirati pomoću određenog identifikatora kao što je npr. ime, identifikacioni broj, adresa, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više posebnih elemenata tjelesnog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta ovog fizičkog lica.
 • 1.3 Pružalac usluge nije imenovao poverenika za zaštitu osobnih podataka.
 • 1.4 Pružalac usluge obrađuje osobne podatke koje mu je korisnik pružio ili podatke koje je dobio na osnovu Ugovora o uslugama prema Uvjetima korištenja - usluge virtuelne galerije.
 • 1.5 Pružalac usluge obrađuje identifikacione i kontaktne podatke i podatke neophodne za ispunjavanje ugovora korisnika.
 • 1.6 Zakonski opravdan razlog za obradu osobnih podataka je:
  1. ispunjavanje ugovora prema čl. 6 stav 1, slovo b) GDPR,
  2. legitimni interes pružaoca usluge za pružanje direktnog marketinga (pre svega za slanje prodajnih akcija i novosti) prema čl. 6, stav 1, slovo f) GDPR
 • 1.7 Svrha obrade osobnih podataka je:
  1. pružanje usluge i ispunjvanje prava i obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama; prilikom registracije uvek je potrebno uneti osobne podatke koji su neophodni za dalje korištenje usluga i za zaključivanje i ispunjenja ugovora o uslugama. Bez pružanja osobnih podataka nije moguće zaključiti ugovor o uslugama.
  2. slanje prodajnih akcija i ispunjavanje ostalih marketinških aktivnosti.
 • 1.8 U skladu sa čl. 22 GDPR, korisnik daje svoju saglasnost sa obradom podataka ako se registruje na virtuelnoj galeriji ShipGratis.
 • 1.9 Pružalac usluge čuva osobne podatken:
  1. do roka neophodnog za ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama (do 15 godina od okončanja ugovornog odnosa)
  2. do trenutka poništenja saglasnosti za obradu osobnih podatakau svrhe marketinga, maksimalno 5 godina, u slučaju da su podaci obrađeni na osnovu saglasnosti
 • 1.10 Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka, pružalac usluge će obrisati osobne podatke.
 • 1.11 Primaoci osobnih podataka (poddobavljači pružaoca usluge) su subjekti:
  1. koji učestvuju u pružanju usluga
  2. koji osiguravaju usluge virtuelnog prostora
  3. koji obezbeđuju marketinške usluge
 • 1.12 Pružalac usluge može predati osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji
 • 1.13 U skladu sa Uvjetima utvrđenim u GDPR, korisnik ima pravo:
  1. pravo na pristup svojim osobnim podacima podacima prema čl. 15 GDPR
  2. pravo na korekciju osobnih podataka prema čl. 16 GDPR, eventualno ograničeno uređivanje istih prema čl. 18 GDPR
  3. pravo na brisanje osobnih podataka prema čl. 17 GDPR
  4. pravo na prigovor protiv obrade podataka prema čl. 21 GDPR
  5. pravo na prenosivost podataka prema čl. 10 GDPR
  6. pravo na poništenje saglasnosti sa obradom osobnih podataka i to elektronski putem korisničkog servisa
 • 1.14 Dalje korisnik ima pravo da podnese tužbu Povjereniku za zaštitu osobnih podataka u slučaju da posumnja da je njegovo pravo na zaštitu osobnih podataka narušeno.
 • 1.15 Pružalac usluge izjavljuje da je iskoristio sve tehničke i organizacione mere u cilju zaštite osobnih podataka.
 • 1.16 Pružalac usluge izjavljuje da pristup osobnim podacima podacima imaju samo lica kojima je on poverio pristup.
 • 1.17 Davatelj utvrđuje zadovoljstvo kupaca uslugama prodavača i okruženjem platforme putem e-mail upitnika unutar programa Provjereni kupci u koji je platforma uključena. Te upitnike pružatelj šalje svaki put kada korisnik-kupac koristi uslugu tržnice i kupuje od korisnika-prodavača koji izlaže svoje proizvode, ako u smislu § 7. stavka 3. Zakona br. 480/2004 Zb. na pojedinim uslugama informacijskog društva, kupac ne odbija slanje komercijalnih komunikacija davatelja niti opoziva svoju prethodno danu suglasnost. Davatelj koristi procesor, koji je pružatelj portala Heureka.cz, za slanje upitnika, procjenu povratnih informacija korisnika i analize tržišne pozicije; U tu svrhu, pružatelj ima pravo proslijediti informacije o tome koje je proizvode korisnik-kupac kupio na tržištu i njegovu e-mail adresu.
 • 1.18 Slanjem obrasca za registraciju korisnik potvrđuje da je pročitao uvjete privatnosti i da ih prihvaća u cijelosti.
 • 1.19 Korisnik prihvaća ove odredbe i uvjete privatnosti i izjavljuje da ih je svjestan i da ih prihvaća u cijelosti
 • a) sklapanjem ugovora o usluzi,
 • b) sudjelovanje u natjecanju
 • c) pretplatite se na bilten
 • d) doprinos raspravi
 • e) korištenje korisničke službe
 • f) popunjavanjem adrese e-pošte čak i ako narudžba nije poslana
 • g) pretplatite se na obavijesti preglednika itd.
 • 1.20 Pružatelj usluga ima pravo promijeniti ove uvjete. Korisnik će biti obaviješten o novom tekstu uvjeta.

  Brisanje osobnih podataka, "pravo na zaborav"

  Pravo na brisanje osobnih podataka

 • U skladu s člankom 17. Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka te o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu „Uredba EU“) ima korisnik ima pravo izbrisati dostavljene osobne podatke koje obrađuje upravitelj Naranu Prague s.r.o., sa sjedištem na adresi: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 04270452 (u daljnjem tekstu “Društvo”).

 • Razlozi za brisanje osobnih podataka

 • (a) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni (npr. ugovorni odnos je već završio);
 • b) vaša je suglasnost za obradu osobnih podataka opozvana s vaše strane podaci;
 • (c) prigovoriti na obradu osobnih podataka (ova opcija je primjenjuje se, primjerice, na obradu osobnih podataka putem izravne Marketing);
 • (d) su osobni podaci obrađeni nezakonito;
 • (e) osobni podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunila propisana zakonska obveza zakonske propise koje je Društvo dužno pridržavati.

 • Razlozi za nebrisanje osobnih podataka

 • a) osobni podaci Društvo treba utvrditi, izvršiti ili braniti svoje pravni zahtjevi (tj. ako imate spor s tvrtkom);
 • b) obveza pohrane osobnih podataka Društva propisana je zakonom (npr. o računovodstvu).

 • Primijeni

 • Zahtjev se može podnijeti:
 • a) pismeno na adresu: Naranu Prague s.r.o., Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice
 • b) putem službe za pomoć: na adresu e-pošte: support@shipgratis.hr
 • na broj telefona: 01/6700 365
 • preko el. obrazac dostupan OVDJE

 • Prijavni obrazac:
 • (a) na donjem obrascu, koji se može preuzeti u PDF-u;
 • (b) putem izvješća koje sadrži podatke propisane u zahtjevu.

 • Obrada zahtjeva

 • Tvrtka će obavijestiti korisnika o tome kako obraditi zahtjev bez bez odgađanja, najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Tuto moguće je vremensko ograničenje po potrebi i uzimajući u obzir složenost i broj prijava produžena za još dva mjeseca. Tvrtka će obavijestiti korisnika o svako takvo produženje u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozi za ovo odgađanje.
 • Sukladno članku 12. stavak 4. Uredbe EU, ako Društvo ne udovolji zahtjevu korisnik ga je dužan bez odgađanja (najkasnije u roku od mjesec dana) obavijestiti o razloge nepoštivanja i mogućnost prigovora za zaštitu osobnih podataka potpukovnik. Sochora 27, 170 00 Prag 7) i mogućnost kako podnijeti zahtjev za sudsku zaštitu.
 • Sukladno članku 12. stavku 5. EU Uredbe, Društvo nije u obvezi u cijelosti ili djelomično zahtjeva da se udovolji zahtjevu korisnika ako je zahtjev očit nerazumno ili nerazmjerno, posebice zato što se ponavlja.
 • Sukladno članku 12. stavku 6. Uredbe EU, ako Društvo ima opravdane sumnje o identitet pošiljatelja zahtjeva, može od njega tražiti dodatne podatke informacije potrebne za potvrdu identiteta.

  • ZAHTJEV ZA OSOBNE PODATKE

  • U skladu s člankom 17. GDPR-a, ovime tražim brisanje mojih osobnih podataka obrađuje administrator Naranu Prague s.r.o., sa sjedištem u Moravskoj 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 04270452 (u daljnjem tekstu "Društvo").

  • Osobni podaci podnositelja zahtjeva:
  • Ime i prezime: ………………………………………………………………….........................................................................................
  • Datum rođenja: …………………………………………………………………........................................................................................................
  • e-mail ………………...………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................
  • Kontakt adresa: …..……………………………………………………………………………………......................................................................................................

  • (Ove se informacije koriste za identifikaciju podnositelja zahtjeva za pretragu podatke koje obrađuje voditelj obrade i u svrhu slanja odgovora. Ovi podaci neće biti obrađene ni u jednu drugu svrhu osim gore navedene.)
  • Ako bi se vaša prijava trebala odnositi samo na neku osobnu obradu podatke, molimo naznačite koje konkretno želite izbrisati:
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………............ ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………


  • Želim biti informiran o poduzetim mjerama (kvačicom):
  • - Elektronički na adresu e-pošte
  • - Pismeno na moju kontakt adresu

  • Datum: Potpis:

  • Možete preuzeti kao PDF OVDJE