Velika nagradna igra

Prodavač LEVNO seli skladište, pošiljka će kasniti 4-5 dana. Hvala na razumijevanju.

PDV i carina od 1.7.2021 - prodavač

Od 1. lipnja 2021 naša marketplace platforma bit će odgovorna za PDV od prodaje robe namijenjene potrošačima u EU sa vrijednošću pošiljke do 150 EUR, ako je roba dostavljena iz zemlje van EU ili ako je roba dostavljena iz EU, ali prodavac nema sjedište u EU.

Postoji opće pravilo da ukoliko dođe do nekog od gore navedenih slučajeva, rukovodilac platforme će izračunati i preuzeti PDV od kupca putem transakcije a putem elektronskog portala IOSS će ga preusmjeriti poreznom uredu u EU.

Ako je pošiljka poslata iz države van EU a vrijednost kupovine za potrošače je veća od 150 EUR, potrošač je dužan da plati sve porezne i carinske troškove. U cilju pojednostavljenja procesa dostave robe, ovi troškovi će biti uključeni u kupovnu cijenu da bi potrošači u EU mogli platiti PDV i carinu. PDV i carina će za potrošače u EU plaćati agent prijevoznika prilikom ulaska u EU. Kupac iz EU prilikom kupovine robe od prodavca na našoj platformi daje suglasnost sa time da će prilikom carinskog postupka biti zastupljen od strane agenta prijevoznika.

Ova obaveza proizlazi iz Smjernice Savjeta (EU) 2017/2455 od dana 5. prosinca 2017 kojom se zamijenjuje Smjernica 2006/112/ES i Smjernica 2009/132/ES, ako je u pitanju obaveza vezana za porez na dodatnu vrijednost, u vezi sa pružanjem usluga i prodajom robe na daljinu.